/Files/images/muzkervnik/7057.gif

Робота дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №6 «Зіронька» Білоцерківської міської ради Київської області здійснюється на основі програми виховання і навчання — державного документа, який визначає цілі, завдання і зміст роботи з дітьми з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей. Таким державним документом, за яким організовується освітньо-виховна робота в дошкільному закладі є програми:
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», грунтується на засадах особистісно зорієнтованого, інтегрованого, компетентнішого, діяльнісного підходів до розвитку, виховання та навчання дошкільників, тісної взаємодії навчального закладу і родини у формуванні основ їхньої елементарної життєвої компетентності перед вступом до школи. Програма пропонує орієнтири змістовного наповнення освітньої роботи, скеровує педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами, організацію різних видів і форм трудової діяльності та окремо акцентує на ігровій діяльності В провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобові розвитку дітей.
Основний програмовий зміст даної програми упорядковано за розділами: «Фізичний розвиток», «Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток», «Художньо-естетичний розвиток», «Ігрова діяльність», «Трудова діяльність». У кожному розділі окреслено ключові освітні завдання, подано поради батькам щодо організації спільного буття дорослих з дітьми та визначено показники розвитку дітей.
У Програмі «Впевнений старт»Я сім'ю визнано основною соціальною інституцією, відповідальною за якісну підготовку дітей до оволодіння життєвою компетентністю.

Програма розвитку дитини дошкільного віку

«Українське дошкілля»


Мета програми - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми від двох до шести років.
Завдання програми розглянуті через призму Базового компонента дошкільної освіти. Структуру програми визначають лінії розвитку дитини. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя),середній дошкільний вік (п'ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента. Кожен розділ змістової частини програми завершується показниками компетентності дитини.
Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання.
Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування у дошкільників цілісної картини світу.
Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому подані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу педагогові в освітньому процесі орієнтуватися на психологічні особливості розвитку дитини.
Свої завдання дошкільний навчальний заклад реалізує у тісній співпраці з сім'єю, активне залучення батьків до освітнього процесу, консультування з питань психолого- педагогічної підготовки до виховання дітей. Саме розділ «Співпраця з сім'єю» передбачає напрями спільної діяльності педагога і батьків із забезпечення повноцінного розвитку особистості дитини.
Фізичний розвиток включає:
- розвиток фізичних умінь і навичок;
- основи здоров'я: формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров'я як до цінності;
- безпека життєдіяльності: підготувати дітей до розв'язання складних життєвих ситуацій, навчити їх захищати себе від небезпеки, а також запобігати дитячому травматизму.
Соціально-моральний розвиток:
- формування основ моральних якостей: гуманні почуття і доброзичливі взаємини, основи колективізму; норми моралі в суспільстві
- основи правової культури.
Пізнавальний розвиток:
- ознайомлення з довкіллям: уявлення дітей про культуру, традиції українського народу; ознайомлення із сімейними та родинними традиціями;
- народознавство: ознайомлення з українською оселею, рідним краєм, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, звичаями, традиціями, національною кухнею та народними ремеслами;
- ознайомлення з природою: спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної культури дошкільника;
- логіко-математичний розвиток;
- основи економічної культури ставить завдання формувати ощадливість у дошкільників.

Мовленнєвий розвиток:

- звукова культура мовлення;
- словникова робота;
- граматична правильність мовлення;
- зв'язне мовлення;
- мовленнєвий етикет;
- навчання елементів грамоти;
- підготовка до навчання письма.
Художньо-естетичний розвиток:
- художня література;
- образотворча діяльність;
- музична діяльність.
Креативний розвиток:
- конструктивна діяльність;
- театралізована діяльність.
Ігрова діяльність:
- сюжетно-рольові;
- конструкторсько-буд і вельні;
- дидактичні;
- народні;
- рухливі;
- настільно-друковані;
ігри на розвиток креативності
Трудова діяльнісь
Парціальні програми поглиблено висвітлюють один або декілька близьких змістовних компонентів, напрямів за освітніми лініями, видами діяльності, лініями розвитку тощо.
• Парціальна програма «Розвивальне читання за авторською методикою Л.Шелестової», авторами якої є вихователь-методист нашого дошкільного закладу вихователь П'ятецька А.М. Дана парціальна програма схвалена науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів від 23.12.2011 року протокол №7 та рекомендована до використання у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів Київської області.

/Files/images/muzkervnik/7436.gif

Кiлькiсть переглядiв: 1249

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.